Sam Henneberg – Napa Valley 1839 FC – Premier – 220414-002161