Albeiro Florez – Fury FC – Premier – 230814-017551